Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů. Má dlouholeté zkušenosti s náborovými i vzdělávacími procesy a řešením personálních situací u významných firem působících v rámci ČR.

Individuální psychologické poradenství 

Poskytování poradenství klientům :

 • v náročných životních situacích a při řešení osobních problémů
 • v rámci přípravy a průběhu výběrových řízení, kariérové poradenství
 • v rámci osobního rozvoje

Individuální psychologická diagnostika

Využití diagnostických metod jako doplněk výběrových řízení a AC, nebo jako samostatná služba pro soukromé klienty. 

Metody: 

Standardizované psychologické testové baterie s použitím výhradně ověřených, funkčních testových metod s vysokou mírou vypovídací hodnoty.

Výstupy:

 • Psychologický profil osobnosti
 • Návrhy k motivaci, potenciál osobního rozvoje, limity, individuální aspekty osobnosti

Firemní poradenství 

Pro firemní klientelu odborné poradenství v rámci personálních procesů, od náboru zaměstnanců až po outplacement projekty. 

Výběrová řízení, AC

Kompletní servis pro firemní klientelu při náboru zaměstnanců na specializované, klíčové nebo vyšší pozice. Zjišťování míry sledovaných osobnostních rysů, vlastností, dispozic k vykonávání dané funkce. 

Výběrová řízení nebo Assessment Centra s následujícím průběhem:

 • Analýza osobních dat účastníků 
 • Standardizovaný rozhovor
 • Řízené pozorování a škálování sledovaných projevů
 • Modelové situace určené pro assessment

Odborné rozvojové projekty

Zjištění a rozvíjení potenciálu jednotlivých zaměstnanců firmy k jejich dalšímu růstu a tím i růstu firmy samotné. Příprava perspektivních zaměstnanců k vykonávání klíčových a náročnějších funkcí v budoucnu, jakožto příprava vlastních lidských zdrojů firmy. 

Témata zaměřené na potřeby cílové skupiny (střední a vyšší management, vedoucí pracovníci ve výrobě, specialisté, nově nastupující zaměstnanci):

 • Komunikace
 • Spolupráce v týmu
 • Hodnocení a motivace
 • Prevence násilí na pracovišti
 • Řešení konfliktních situací
 • Zvládání stresu
 • Vedení a motivace lidí
 • Vztahy na pracovišti

Metody práce jsou založeny na intenzívní práci malé skupiny lidí. Program má výrazný přesahem do praxe a osobních zkušeností jednotlivých účastníků.

Poradenství v podobě EAP (Employee Assistance Program či důvěrná konzultační služba pro zaměstnance)

Jedná se o poradenství určené pro zaměstnance klientů, kteří mají osobní problémy, které ovlivňují pracovní výkon. Jejich řešením nastává jeho zvýšení.

Témata např.:

 • Frustrace: Kulturní rozdíly a složitá organizační struktura jsou často nezbytností, ale mohou vyvolat frustrace.
 • Konflikty: řešení sporů mezi zaměstnanci nebo s klienty.
 • Osobní, rodinné a partnerské problémy.
 • Traumata a krize
 • Psychické problémy (deprese, úzkosti).
 • Problémy s alkoholem.

Více informací o mé osobě a práci najdete na následujícím webu: www.firemni-sociolog.cz portál o vedení lidí a vztazích ve firmách