Byznys konzultantka, lektorka a interim manažerka se zaměřením na procesní, projektové řízení a leadership.

Své poslání vidím v pomoci přetíženým majitelům firem zorganizovat jejich společnost tak, aby jim nepřerostla přes hlavu.
 

Během téměř 17 let práce ve firmách jsem na své profesní cestě měla možnost vyzkoušet si více oborů, ale jednoznačně největší radost mi přináší práce s lidmi a pro lidi. Zjistila jsem, že jakmile jsou nastavena jasná a srozumitelná pravidla, úkoly jsou zorganizované a každý ví, co má dělat, za co je zodpovědný a dělá to, v čem je nejlepší, jsou lidé mnohem spokojenější, jistější, práce je více baví a vše se odrazí na výsledcích jednotlivců i celé firmy.

Zaměřuji se na oblast organizace času a práce, nastavování či optimalizace firemních procesů, které pomáhají, ale nesvazují. Učím firmy, jak efektivně řídit projekty, aby měly šanci dospět do zdárného konce bez plýtvání časem, penězi i nadšením lidí. Zavádím systémy vedení úkolů a komunikace. Učím majitelé firem a manažery stanovovat si priority, delegovat a přitom mít vše pod kontrolou. Popisuji firemní kulturu, aby lidé cítili být součástí harmonického celku, nacházeli ve své práci smysl a radost.

JAK PRACUJI?

Velký důraz při své práci kladu na spolupráci s klientem a vzájemný respekt. Nepoužívám bezhlavě obecná řešení. Vše přizpůsobuji na míru klientovi, protože nejdůležitější je pro mě dosažení takového řešení, které firmu co nejméně zatíží a zároveň ji výrazně posune kupředu. Moje role v projektu je přinést potřebné know-how a být průvodcem a pomocníkem klienta při vytváření optimalizovaného řešení.

Snažím se vždy porozumět potřebám a specifikům klienta, na nichž pak stavím nabízené řešení. Můj přístup je holistický. Navrhované řešení zasazuji do širšího kontextu tak, aby dosažený výsledek nebyla pouze dočasná úleva, ale vedl k trvalému zlepšení.
V každé firmě pracuji primárně s již zavedenými nástroji a dokumenty, aby změn bylo co nejméně.

Procesy jsou sice popsané činnosti, ale jejich vykonavateli jsou lidé. Proto se v průběhu celého projektu zaměřuji na práci s lidmi, aby pro ně spolupráce byla co nejpříjemnější.

Procesy jsou vnímány jako „něco navíc“ k běžné agendě a lidem obvykle přidělávají v této fázi práci. Ujímám se role mentora a poradce, který jim věnuje pozornost a čas, abych je udržela motivované a aktivní.