Marek Mitáček

Marek Mitáček

Certifikační orgán TDS CERT je samostatná, nezávislá, nestranná a finančně stabilní společnost, která má dostatečné zdroje pro provozování systému certifikace. Cílem TDS CERT je poskytovat kvalitní služby v oblasti certifikací systémů řízení a přinášet tak klientům prokazatelnou přidanou hodnotu.

Náš lidský přístup je založený především na:

 • srozumitelné komunikaci
 • porozumění přínosu systému v každodenní práci
 • zdůraznění přidané hodnoty systému pro management

Našim heslem není vydat certifikát, ale šířit povědomí o prospěchu, který může management a pracovníci získat řádně uplatněným systémem kvality, životního prostředí, bezpečnosti. Postupně vyžadujeme neustálý růst společnosti, který se musí promítat i do finanční stránky. Tuto aktivitu nejvíce ocení majitelé a top management našich klientů.

TDS CERT se orientuje na oblasti:

 • strojírenství
 • stavebnictví
 • elektrotechnika
 • telekomunikace
 • informační technologie

Standardní nabídka:

 • certifikace systému managementu kvality podle normy ISO 9001;
 • certifikace environmentálního systému managementu podle normy ISO 14001;
 • certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS 18001;
 • certifikace systému managementu bezpečnosti informací podle normy ISO/IEC 27001;
 • certifikace systému managementu IT služeb podle normy ISO/IEC 20000–1;

Speciální nabídka:

 • certifikace integrovaných systémů managementu;
 • provádění předcertifikačních auditů systémů řízení.

Novinky

 • 30. března 2008 – Certifikační orgán TDS CERT se přihlásil k Etickému kodexu akreditovaných nebo certifikovaných osob, který vydal Český institut pro akreditaci (ČIA) Praha. Tento etický kodex stanovuje závazky akreditované nebo certifikované osoby při výkonu její podnikatelské nebo jiné činnosti. Je stěžejním pilířem závazku chovat se eticky a společensky na výši.
 • 25. června 2007 – Certifikační orgán TDS CERT udělil první CERTIFIKÁT CERTIFIKÁTŮ akciové společnosti GiTy. Tento unikátní certifikát potvrzuje úspěšnou certifikaci čtyř systémů řízení společnosti GiTy, a.s. (systému managementu kvality – dle ISO 9001; systému environmentálního managementu – dle ISO 14001; systému managementu bezpečnosti a ocharny zdraví při práci – dle OHSAS 18001; systému managementu bezpečnosti informací – dle ISO 27001).
 • 1. prosince 2007 – Certifikační orgán TDS CERT získal osvědčení o akreditaci č. 672/2007. Toto osvědčení vydal Český institut pro akreditaci na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17021:2007 a dokládá, že TDS CERT je odborně způsobilý objektivně a nezávisle vykonávat certifikaci systémů managementu kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce a bezpečnosti informací.

Politika kvality TDS CERT

TDS CERT je akreditovaný certifikační orgán pracující:

 • nestranně,
 • objektivně,
 • důvěryhodně,
 • s přidanou hodnotou.

Prohlášení o politice kvality

Nestrannost je dána nediskriminačním přístupem v rámci získané akreditace. Vedení certifikačního orgánu se zavazuje k odpovědné a důvěryhodné činnosti v rozsahu přiznané akreditace. Nestrannost je zajištěna posuzováním politiky jakosti v Technické správní radě.

TDS Brno – Sekce řízení jakosti a certifikace a její certifikační orgán TDS CERT důsledně oddělují certifikační činnost od ostatních činností sdružení za účelem zajištění maximální objektivnosti a důvěryhodnosti prováděných auditů.

Objektivnost je v posuzování podle popsaných principů a postupů.

Důvěryhodnost znamená rozšiřující se segment klientů v definovaných oborech.

Každý provedený audit přináší zákazníkovi přidanou hodnotu do jeho systému řízení.

Cílem certifikačního orgánu je provádění certifikace systémů QMS, EMS, SMBOZP a ISMS u zákazníků s maximální účinností, přiměřenou hospodárností certifikačního procesu a zmíněnou přidanou hodnotou. Certifikační orgán přijme každou zakázku a splní ji při dosažení všech akreditačních kritériích tak, aby ze strany certifikačního orgánu nedošlo k narušení vztahů, tj. při zajištění nestrannosti, objektivity, důvěrnosti a přidané hodnoty. Za těchto podmínek se budou klienti vracet a šířit dobrou pověst TDS Brno – Sekce řízení jakosti a certifikace a certifikačního orgánu TDS CERT.

Adresa

Marek Mitáček

Tel.:+420 602 124 954
E-mail: mitacek@tdscert.cz

U vlečky 29/5
617 00 Brno

Své dotazy, náměty a připomínky můžete psát na uvedenou e-mailovou adresu

Obor

Metoda

Norma

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace