Marek je spolumajitelem certifikačního orgánu TDS Brno. Certifikační orgán TDS Brno je samostatná, nezávislá, nestranná a finančně stabilní společnost, která má dostatečné zdroje pro provozování systému certifikace. Cílem TDS Brno je poskytovat kvalitní služby v oblasti certifikací systémů řízení a přinášet tak klientům prokazatelnou přidanou hodnotu.

Náš lidský přístup je založený především na:

 • srozumitelné komunikaci
 • porozumění přínosu systému v každodenní práci
 • zdůraznění přidané hodnoty systému pro management

Našim heslem není vydat certifikát, ale šířit povědomí o prospěchu, který může management a pracovníci získat řádně uplatněným systémem kvality, životního prostředí, bezpečnosti. Postupně vyžadujeme neustálý růst společnosti, který se musí promítat i do finanční stránky. Tuto aktivitu nejvíce ocení majitelé a top management našich klientů.

TDS CERT se orientuje na oblasti:

 • strojírenství
 • stavebnictví
 • elektrotechnika
 • telekomunikace
 • informační technologie

Standardní nabídka:

 • certifikace systému managementu kvality podle normy ISO 9001;
 • certifikace environmentálního systému managementu podle normy ISO 14001;
 • certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN ISO 45001;
 • certifikace systému managementu bezpečnosti informací podle normy ISO/IEC 27001;
 • certifikace systému managementu IT služeb podle normy ISO/IEC 20000–1;
 • certifikace systému energetického managementu podle normy ISO 500001;
 • certifikace systému managementu kontinuity podnikání podle normy ISO 22301;  

Speciální nabídka:

 • certifikace integrovaných systémů managementu;
 • audity dle zákona o kybernetické bezpečnosti;
 • audity ochtany osobních údajů dle GDPR;

 

Politika kvality Certifikačního orgánu TDS Brno

TDS Brno je akreditovaný certifikační orgán pracující:

 • nestranně,
 • objektivně,
 • důvěryhodně,
 • s přidanou hodnotou.

Prohlášení o politice kvality

Nestrannost je dána nediskriminačním přístupem v rámci získané akreditace. Vedení certifikačního orgánu se zavazuje k odpovědné a důvěryhodné činnosti v rozsahu přiznané akreditace. Nestrannost je zajištěna posuzováním politiky jakosti v Technické správní radě.

TDS Brno – Sekce řízení jakosti a certifikace a její certifikační orgán TDS Brno důsledně oddělují certifikační činnost od ostatních činností sdružení za účelem zajištění maximální objektivnosti a důvěryhodnosti prováděných auditů.

Objektivnost je v posuzování podle popsaných principů a postupů.

Důvěryhodnost znamená rozšiřující se segment klientů v definovaných oborech.

Každý provedený audit přináší zákazníkovi přidanou hodnotu do jeho systému řízení.

Cílem certifikačního orgánu je provádění certifikace systémů QMS, EMS, SMBOZP a ISMS u zákazníků s maximální účinností, přiměřenou hospodárností certifikačního procesu a zmíněnou přidanou hodnotou. Certifikační orgán přijme každou zakázku a splní ji při dosažení všech akreditačních kritériích tak, aby ze strany certifikačního orgánu nedošlo k narušení vztahů, tj. při zajištění nestrannosti, objektivity, důvěrnosti a přidané hodnoty. Za těchto podmínek se budou klienti vracet a šířit dobrou pověst TDS Brno – Sekce řízení jakosti a certifikace a certifikačního orgánu TDS Brno.