Zaměřuji se na datovou analytiku, systémy pro agilní zpracování dat, reporting a s tím související prvky automatizace a digitalizace. Jsem specialistou na LEAN a jeho propojení s informačními technologiemi podniku, nejenom výrobního, ale také v oblasti služeb, bankovnictví, obchodu a zdravotnictví. Dokáži vytvářet dynamické simulace procesů i provozu a aplikovat do nich aktuální stav firmy i budoucí forecasty či různé varianty budoucího stavu.

Zásadní oblasti lidského vědění pro mě jsou: informační technologie, průmyslové inženýrství a zdravý rozum.

Informační technologie jsou pro některé magie, pro jiné práce nebo zábava. Historicky jsme se dočkali mnohých aplikací, se kterými ne úplně každý souhlasí. Přece jenom, když si představíme, co vše se děje na pozadí našich prohlížečů anebo zdarma využívaných internetových služeb, tak najednou uvidímu tu obávanou stinnou stránku internetu a možností, které nabízí. Možná je nutná určitá obezřetnost, možná jsou veškeré obavy zbytečné, ale v každém případě nám pomáhají technologie k pohodlnějšímu životu snad ve všech oblastech, které si dokážeme představit.

Existuje mnoho situací, při kterých můžeme využít informační technologie tak, aby sloužily naplno nám a našim potřebám. Základním předpokladem pro jejich efektivní použití je agilní řešení, které umožňuje často využití takových technologií a systémů, které máme již k dispozici a jejich propojení. Důležité jsou zde vždy procesy, na kterých můžeme vybudovat kvalitní systém a položit tak základ pro automatizaci a digitalizaci našich činností. Na takovýchto základech jsme schopni budovat bezpečné systémy pro řízení dokumentace, automatizovanou správu úkolů, personalizovaný reporting pro efektivní manažerské rozhodování či zefektivnit projektové řízení. Vytváříme nový úkol nebo novou zakázku? V tomto případě nám systém po vyplnění požadovaných údajů může automaticky vygenerovat a předvyplnit dokumenty a šablony, které potřebujeme. A co takhle si na telefonu nastavit automatické ztišení v době porady v určitých místnostech nebo časech?

Vstupte do světa, kde to co může zpracovat počítač, necháváme zpracovat počítač. Do světa, ve kterém se využívá lidský potenciál a pracovníci nejsou zahlceni operativou a rutinními úkoly. Stavte na svých procesech a nebojte se digitalizace a automatizace.

 

Průmyslové inženýrství je oblast, které se věnuji hlavně ve výrobních firmách. Jde o to, jak nalézt lepší cesty nejen organizačních otázek. Veškeré vědění, zkušenosti, jsou přímo v lidech, kteří denodenně pracují a vytváří hodnoty. To oni ví docela dobře, co by chtěli změnit a co je na práci nejvíce "štve". Je to jeden z důležitých zdrojů nápadů a myšlenek při zlepšování a řešení efektivity činností. Nejvíce naplňující je s lidmi vytvářet prostředí, ve kterém můžeme trénovat na simualčních hrách anebo bez následků diskutovat o změnách ve výrobě. Přece jenom když vezmeme tým seřizovačů, údržbářů nebo skupinu výrobních pracovníků a řekneme jim: "Dneska budete součásní interaktivního workshopu!", tak se poté něco stane. Něco co v nás všech probudí. Je to zájem ukázat, kdo je na aktuálním pískovišti králem. Najednou se umíme bavit i o problémech, umíme říct, co by se mělo změnit a nebojíme se vyjádřit svůj názor. Tím dokážeme nastartovat první krok řízení změn - touhu po zlepšování a myšlenku změny.

Nástroje, systémy, metody a přístupy. To vše je zde pro nás, abychom využili potenciál všeho, co nám teorie i praxe nabízí. K tomu, abychom dosáhli našich cílů. Neexistuje jedno univerzální řešení, vždy je ale důležitá spolupráce a komunikace mezi všemi zúčastněnými. Objevte se mnou možnosti, jak nastartovat změny, spořit náklady, zvyšovat kvalitu a produktivitu.

 

Těším se na spolupráci s vámi!

Tomáš Janů