Vojtěch Bednář je Firemní sociolog. Pomáhá firmám a organizacím pracovat se zaměstnanci, vést je, motivovat, úkolovat, hodnotit a řešit problémy, které při práci s lidmi přirozeně vznikají.

Jsem odborný poradce s praxí od roku 2005. Pomáhám firmám pracovat s lidmi, a to jak v prostředí mikrofirem o několika zaměstnancích či zcela bez nich, tak v nadnárodních společnostech.

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných. Založil jsem a provozuji odborný web o vedení a vztazích ve firmách Firemní sociolog, který najdete na www.firemni-sociolog.cz


Mezi hlavní problémy, kterými se zabývám patří

  • Motivování a stimulace pracovníků
  • Zvýšení a zajištění loajality, omezování fluktuace a stabilizace zaměstnanců
  • Prosazování a komunikace změn a nepříjemných stavů ve firmách
  • Změna managementu, střídání generací a procesy při prodejích, akvizicích a fúzích firem
  • Práce s výraznými jedinci, novými manažery a s odborníky
  • Řešení problémů s klíčovými zaměstnanci
  • Podpora a odborná  příprava managementu

 

Pracuji transparentně, pozitivně, s důrazem na odbornost, na přátelskou a přístupnou komunikaci. Vše co dělám je prověřené, ověřené a má racionální základ. Jsem přesvědčen, že "měkké" dovednosti a problémy je vyžadující lze řešit tak "tvrdě" jak je to jen možné, přitom vstřícně a srozumitelně. Věřím tomu, že naprostá většina lidí se chce domluvit, jen s tím potřebují pomoci.

Jsem autor řady knih (více zde - odkaz vede na web vydavatelství Grada) a článků.

 

Z životopisu

Narozen 22.9.1979. Absovoval studium Sociologe a žurnalistiky na FF UP Olomouc (2006), a rigorózi (2009). V oblasti poradenství pracuji od r. 2007 (dříve jako odborný novinář), od r 2009 samostatně a od r. 2012 jako Firemní sociolog. Ženatý, otec tří dětí. Mými koníčky jsou turistika a metalová hudba. Jsem také vedoucí na chmelové brigádě; již od roku 1998.

Více informací o mé osobě a práci najdete na mém osobním webu https://www.koment.cz/vojtech-bednar