Vratislav je advokát a vedoucí partner advokátní kanceláře Urbášek & Partners. Mimo svou advokátní praxi byl Vratislav jmenován rozhodcem u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Urbášek & Partners je středně velká advokátní kancelář, zaměřující se zejména na obchodní právo a podporu podnikatelů napříč podnikatelskými segmenty. Jejími klienty jsou od jejího počátku střední a velké české společnosti, stejně jako nadnárodní korporace, ale i ambiciózní startupy. 

Heslem UP je #EmpoweringBussiness, tedy podpora byznysu. Naše klienty provázíme ve všech fázích podnikání – od založení nebo nákupu společnosti, přes nastavení interních procesů, přípravy smluv s dodavateli a zákazníky, podpory v oblasti pracovního práva, zastoupení ve sporných a správních řízeních, až po prodeje společností, jejich likvidace a insolvence. 

Již při založení kanceláře v roce 2012 jsme měli jasnou vizi – podpora klienta kvalitně, moderně a s vysokou přidanou hodnotou. Naší ambicí je být pro klienta více, než prostý dodavatel právní služby. Jsme jeho obchodní partner, který spolu s ním jeho podnikání chrání a rozvíjí. 

Absolutní samozřejmostí jsou pro nás digitální řešení a rychlý a snadný přístup klienta k právní službě. Rozvíjíme IT řešení a modely elektrické komunikace i poskytování právních služeb přes internet a webové rozhraní pro styk advokáta a klienta. Tím šetříme klientům čas i peníze.

Mimo svou advokátní praxi byl Vratislav jmenován rozhodcem u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, kde uplatní své praktické zkušenosti z advokátní činnosti.

Fúze a akvizice – M&A (prodej firem, nákup firem, restrukturalizace)

Nákupy a prodeje společností a jejich restrukturalizace jsou oblastí, kde máme za desítky let zastupování klientů bohaté zkušenosti a umíme poskytnout kvalitní a efektivní řešení projektu. 

Zaměřujeme se jak na předprodejní fázi, tedy na právní audit (due diligence), restrukturalizaci společnosti a přípravu na prodej, tak na zajištění smluvní dokumentace a právní otázky související s transakcí.

Poskytujeme komplexní projektové poradenství při koupi a prodeji společnosti, fúzi nebo rozdělení, včetně souvisejících daňových otázek. Spoluprací s námi získáte kvalifikovaného průvodce od okamžiku rozhodnutí o koupi či prodeji společnosti, až po podání daňového přiznání. To vše jednoduše a v jazyce, kterému rozumíte.

Tým UP je oceňován jak z pohledu odbornosti, tak zejména pro komplexnost prováděných služeb a vyjednávací schopnosti. V tomto segmentu jsou pro klienta podstatné zkušenosti advokáta, nejen jeho znalost práva. Tým UP se podílel v posledních letech na nákupech a prodejích společností v objemu miliard korun.  

Energetika a energetické právo (elektrárny, FVE, ERU)

Jednou z klíčových oblastí působení Urbášek & Partners je oblast energetiky. Zastupujeme investory a provozovatele elektráren a tepláren při akvizicích energetických zdrojů, jejich konsolidaci a provozování. Plně se na nás spoléhají v jednáních s Energetickým regulačním úřadem a dalšími státními autoritami.

Zkušenosti máme jak z oblasti jaderné energetiky, tak i v desítkách projektů v obnovitelných zdrojích (fotovoltaické elektrárny, biomasové a bioplynové stanice, ad.) a klasické energetice. 

Vynikáme i ve sporech v této oblasti, které jsme s ohledem na výbornou znalost regulatoriky schopni vést úspěšně a efektivně.

Tým UP byl na poli energetického práva opakovaně oceněn. Partnerka UP Mgr. Adéla Gajdová, LL.M. byla zařazena mezi 100 nejlepších právníku České a Slovenské republiky právě v oblasti energetiky.

Soudní řízení a arbitráže (soudní řízení, arbitráže, rozhodčí řízení, správní řízení)

Poskytujeme právní poradenství a zastoupení ve sporných řízeních vedených jak u obecných soudů a ústavního soudu, tak u rozhodčích řízení. Máme vysoké procento úspěšnosti. Pečlivě studujeme problematiku a dokážeme pružně reagovat na vývoj řízení.

Spolehnout se můžeme na řadu špičkových odborníků v jednotlivých oborech práva, kteří poskytují plnou podporu kolegům při vedení soudních řízení. Schopnost týmové práce je naší základní devizou.

Daří se nám nejen v obchodních sporech. Úspěchy sklízíme i při zastupování ve sporech o škodě na zdraví v řádech desítek milionů korun. Dále se nám podařilo vysoudit pro klienty vysoké částky ve sporech s finančními úřady nebo orgány celní správy jako kompenzaci za nezákonná rozhodnutí těchto orgánů.

Při naší velikosti v současnosti úspěšně zastupujeme klienty u soudních a rozhodčích řízení v celkovém objemu přesahujícím 17 miliard korun.

Vratislav Urbášek je zároveň rozhodcem u stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské a agrární komoře České republiky, kde se věnuje problematice obchodních sporů.

Zdravotnické právo

Zdravotnictví je pro náš tým srdcovou záležitostí. V této disciplíně máme bohaté zkušenosti a na kontě řadu velkých úspěchů.

Poradenství jsme poskytovali při akvizicích zdravotnických zařízení, jejich provozu i při zavedení změn. Pomáhali jsme nastavit řadě nemocnicím kompletní pracovněprávní stránku provozu, včetně plánování směn zdravotnického personálu. V této oblasti jsme pro naše klienty realizovali i velmi vítanou řadu školení.

V posledních letech jsme úspěšně vedli jednání se zdravotnickými odbory o růstu platů.

Samostatnou kapitolou je jednání se zdravotními pojišťovnami, kde nejen nastavujeme strategii, ale aktivně se těchto jednání účastníme. Podporujeme tak klienty přímo na místě a vyjednáváme pro ně ty nejlepší podmínky.

V posledních letech jsme zastupovali jednu z největších zdravotnických skupin v České republice, vlastnící řadu nemocnic, anebo také ambulantní lékaře.

Máme vyčleněné právníky na strmě rostoucí spornou agendu ve zdravotnictví. Dokážeme ve sporech nejen zastupovat, ale také jim aktivně předcházet správným nastavením procesů. Vyjednáváme ve škodných událostech s pojišťovnami zdravotnických zařízení.

Ve vedených řízeních máme téměř stoprocentní úspěšnost.  Zastupujeme přitom nemocnice i pacienty ve sporech, kde se nároky pohybují ve vyšších desítkách milionů korun.

Insolvence a restrukturalizace (bankrot, insolvence, preventivní restrukturalizace, reorganizace)

Naši odborníci zastupují a radí klientům při proces insolvence, a to jak v ad hoc případech, tak s přípravou tzv. „na klíč“. Spolupracujeme s daňovými poradci a insolvenčními správci tak, aby nedocházelo ke zbytečným komplikacím a průtahům řízení. A to nejen po stránce právní, ale i po stránce daňové a účetní.

Věřitele zastupujeme v insolvenčních řízeních jejich zákazníků. Zajišťujeme, aby se jim prostředky „uvízlé“ v insolvenci vrátily v maximální možné výši za minimálních nákladů. Kontrolujeme proces insolvence i jednání insolvenčního správce pro maximalizaci výtěžku klienta.

O kvalitách UP v této oblasti svědčí i to, že bylo vybráno jako výhradní český právní poradce při insolvenci zahraniční finanční skupiny s rozsáhlým majetkem na území EU i USA. 

Ochrana osobních údajů a GDPR

Nastavíme vám model ochrany dat a pomůžeme s jeho udržováním. Spolupracujeme se zmocněnci pro osobní údaje a zařídíme i realizaci a vyhodnocení namátkových kontrol státních úřadů.

Klienty zastupujeme při kontrolách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Připravíme vše pro nastavení souladu vašeho podnikání s podmínkami GDPR, od vstupní analýzy aktuálního stavu, až po detailní – na míru šité řešení. Máme k dispozici profesionály z oblasti IT, tudíž nabízíme komplexní služby.

Máme zkušenosti s nastavením procesů ochrany osobních údajů od menších podnikatelů, až po mezinárodní koncerny s mnoha tisíci zaměstnanci a stovkami dodavatelů.

Pracovní právo (zaměstnanci, odbory, pracovní smlouva, …)

Pracovní právo je jednou z klíčových oblastí působení UP. 

Připravujeme pracovní dokumenty a využíváme přitom jedinečné znalosti rozhodovací praxe soudů. 

Připravíme pro vás kompletní dokumentaci k náboru zaměstnanců, změnám pracovních poměrů i jejich ukončování, a to od vzorů dokumentů, přes interní směrnice až po procesy.

Spolehnout se na nás můžete při pracovněprávních sporech i při vyjednávání se zaměstnanci. Naší prací zároveň šetříme klientům nemalé finanční prostředky, které by jinak museli vynaložit v případných sporech se zaměstnanci.

Podpoříme vás také při vyjednávání s odbory. Náš tým již mnoho let poskytuje podporu klientům při jednání s odbory v největších společnostech s řádově tisíci zaměstnanci.

Klienti naše odborníky oceňují zejména pro praktičnost, flexibilitu a bezvadnou znalost práva.

IT právo (IT, autorské právo, softwarové smlouvy)

IT právo je odvětvím práva, které se v poslední době mimořádně rozvíjí.

Zastupujeme velké výrobce software i hardware, a to jak při přípravě smluv se zákazníky, tak při nastavení interních procesů, sdílení a převodů duševních práv autorů a dalších služby. 

Zabýváme se problematikou autorských práv vývojářů, licencí pro prodej, SLA smlouvami či přípravou pro vstup strategického investora do projektu.

Našimi klienty jsou výrobci hardware i software s řádově tisícovkami zaměstnanců, stejně jako startupové generátory a startupy. Naším dítkem je také projekt Single Case - specializovaný program pro advokáty, který je v současné době jedním z nejžádanějších na trhu.

Naši klienti byli vyhodnoceni jako nejlepší inovátoři ve svých oblastech.

Start-upy a Venture Capital fondy 

V posledních letech se UP stále více věnuje podpoře a zastupování start-upů a jejich projektů.

Start-upům a fondům, které do nich investují (Ventrue capital funds), radíme od fáze založení start-upu a nastavení produktů, přes motivační modely pro zaměstnance a spolupracovníky (convertible loans/konvertibilní půjčky, opční programy), až po spory o autorská práva a dalších oblasti. 

Stejně tak radíme při všech fázích vstupu investorů, od raných (tzv. angel / seed fází) po vstupy Venture Capital fondů, nastavování podmínek investice (put opce, call opce, tag/drag along modely) až po prodeje start-upů strategickým investorům a exit zakladatelů.

Nemovitosti (koupě nemovitosti, prodej nemovitosti, katastr nemovitostí)

V oblasti nemovitostí je náš servis komplexní. Jeho samozřejmou součástí je daňové poradenství, právní podpora při získání financování nebo podpora při zajištění prodeje nemovitosti.

Připravíme pro vás kupní smlouvy, zrevidujeme smlouvy s realitními kancelářemi, připravíme audit nemovitosti, pokud jej budete chtít, zajistíme advokátní úschovu finančních prostředků krytou advokátní pojistkou a zajistíme zápis změn v katastru nemovitostí.

Stejně tak radíme klientům při projektech developerské výstavby nebo koupi větších bytových nebo průmyslových celků a jejich vřazení do portfolia klienta.