www: www.efko.cz

Osoba: Miroslav Kotík

Popis: Strategie, procesy, systém ISO 9001, image, hodnoty, vztahy na pracovišti, komunikační a prezentační dovednosti

Poradce: Jiří Střelec

Zavedení systémů s procesy, které budou přinášet ekonomickou efektivitu, usnadnění práce managementu a získání více kapacit pro strategické a rozvojové aktivity. Vše s cílem sladění všech pracovníků do jednoho funkčního týmu.