Efko - management

doba trvání 3.9.2005 - stále

www: www.efko.cz

Osoba: Miroslav Kotík

Popis: Strategie, procesy, systém ISO 9001, image, hodnoty, vztahy na pracovišti, komunikační a prezentační dovednosti

Poradce: Jiří Střelec

Zavedení systémů s procesy, které budou přinášet ekonomickou efektivitu, usnadnění práce managementu a získání více kapacit pro strategické a rozvojové aktivity. Vše s cílem sladění všech pracovníků do jednoho funkčního týmu.

Související články

Hodnocení spolupráce ze strany Efka - Radim Neuman, ředitel obchodu:

Z pohledu EFKA se odvedl velký kus práce. Spousta věcí je zatím pouze rozpracována a je potřeba je dokončit. Přesto je jasně vidět posun celého EFKA v komunikaci, systému řízení a samozřejmě i ve výsledcích.

Všechny konzultace a výstupy z nich byly a jsou hybnou pákou, která ukazuje na problémy v systému. Předkládá návrhy jejich řešení, umí je kontrolovat a hodnotit tak, aby vše fungovalo jak má!
Pohled do EFKA před třemi lety a teď je zcela určitě odlišný a jasně definovatelný - před třemi lety byl v EFKU systém - řízený chaos a v současnosti firma podepisuje smlouvy, vystavuje objednávky, vede evidenci zakázek, objednávek i nabídek, kalkulační listy, má vytvořený systém a plán dopravy, vytváří plánovitě požadavky do výroby na základě plánu prodeje pro celý rok. V neposlední řadě všechny tyto dokumenty zakládá a eviduje.

Díky konzultacím s širší účasti zaměstnanců firmy spousta lidí pochopilo, co je všechno potřeba dělat, nebo změnit. Dnes také vidí jak by mohla firma fungovat lépe a efektivněji a to i pro jejich vlastní práci.
Vzhledem k odvedené práci, ať už té faktické týkající se legislativy, pracovních postupů, systému řízení, nebo té osvětové, kdy i ostatní zaměstnanci, nejen vedení pochopilo smysl konzultací a zavádění nového systému. Věříme, že naše firma bude po dokončení změny systému a zavedení všech potřebných procesů, připravena pro implementaci systému jakosti ISO.

Vyjádření majitele 

Firma Efko je ryze českou společností zabývající se vývojem a výrobou stolních deskových her. licenčních produktů k filmovým předlohám (Shrek, Pán prstenů, Madagaskar, Večerníček apod.), především s orientací na zpracování kartonů. 

Při spolupráci s Jiřím Střelcem a Lubomírou Slušnou zvláště oceňuji prezentační a komunikační dovednosti. Jejich zkušenosti v této oblasti nám pomohli zcela zvrátit jednání v náš prospěch. Jednání, která jsme považovali za téměř ztracená. 

Tréninkem dokázali lépe stmelit náš prodejní tým a zvýšit jejich schopnost jednání se zákazníky. Také bych rád zmínil, že zapadli do našeho hravého týmu. Hravost je základem maší mise spolu s přinášením radosti dětem. 

 

MIroslav Kotík 

majitel

Diskuze k článku

Obor

Metoda

Norma

Poradci

Myšlenky poradce

„Přesvědčivě znějící nesmysl je více, než nesmělá pravda...“ více >>

Vojtěch Bednář Vojtěch Bednář

Mnoho lidí vnímá více esteticky než technicky. To znamená, že předložíme-li jím nesmyslnou, ale dobře podanou věc, budou ji akceptovat spíše, než nepřesvědčivou pravdu. Triviálně „Ať řekneš jakoukoli blbost, když to podáš náležitě vědecky, vždycky se najde blbec, který ti zatleská“ – F. Filipovský.

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace