Osoba: Hana Jančulová

Popis: Návrh, příprava a realizace specializovaného tréninku pro Female Talents.

Poradce: Jiří Střelec

Připravit specializovaný program na míru pro 10 nejlepších female talents manažerek. S ohledem na individuální potřeby zajistit rozvoj jejich individuálních schopností tak, aby je dovedly postupně uplatnit v praxi. Zajistit v průběhu tréninků a školení výsledky v jejich pracovní profesi.