Female Talents - od sebepoznání k uplatnění v praxi

doba trvání 1.9.2016 - 18.1.2018

Continental

Osoba: Hana Jančulová

Popis: Návrh, příprava a realizace specializovaného tréninku pro Female Talents.

Poradce: Jiří Střelec

Připravit specializovaný program na míru pro 10 nejlepších female talents manažerek. S ohledem na individuální potřeby zajistit rozvoj jejich individuálních schopností tak, aby je dovedly postupně uplatnit v praxi. Zajistit v průběhu tréninků a školení výsledky v jejich pracovní profesi.

Nemožné opravdu umí na počkání!

Deset žen, deset rozličných povah, deset talentů, mnoho různých názorů a požadavků, šest lokalit, jeden Continental a jedna Vlastní cesta. Nastavit softový rozvojový program dle této specifikace tak, aby byl zákazník na 100% spokojený, nezní jako jednoduchý úkol. 

Rok se s rokem sešel a já získala tu možnost vám o programu a jeho výsledcích napsat pár řádků, podělit se tak s vámi o zážitky, nové zkušenosti a především vám sdělit, že Vlastní Cesta umí nemožné opravdu na počkání. 

Pilotní projekt Female Talents Continental Czech Republic  odstartoval v prosinci 2016, jak jinak než perfetně sladěným Development Centrem, cíleným především na naše vlastní sebepoznání, odhalení vlastních silných stránek a talentů s fokusem na jejich uplatnění v praxi. 

Navazující praktické workshopy a tréninkové bloky, které byly vždy připraveny na míru a dle aktuálního dění a vývoje podtrhával maximálně profesionální přístup lektorů Vlastní Cesty. Jejich připravenost, zkušenost, odbornost a aktivní přístup nás krok az krokem připravoval na naši vlastní cestu manažerským životem. Podpora ve formě znalostní linie nás mezi jednotlivými workshopy vždy znovu vtáhla do hry. Její on-line forma nám dala možnost si téma kdykoliv osvěžit, kdykoliv nahlédnout do praktických příkladů a možnost připravit si komunikaci dopředu se stala neocenitelnou. 

Poznání vlastních schopností logických, emočních, komunikačních, kreativních a umění každou tuto schopnost využít v potřebných oblastech jako je management, leadership, komunikace, motivace, vyjednávání a strategie, vedení projektů a dalších, se stalo přirozenou součástí našich vlastních talentů na naší vlastní manažerské cestě. 

Velké díky za uplynulý rok a mé uznání patří:

Ing. Jiřímu Střelcovi, Mgr. Petru Hlušičkovi, PhDr Vojtěchu Bednářovi, lektorům a koučům Vlastní Cesty a všem Female Talents Continental Czech Republic.

Za Female Talents Continental Czech Republic

Hana Jančulová

Senior Human Relations Specialist

Tel: 499 908 106

Email: hana.janculova@continental-corporation.com

PS: Vybíráte-li nyní klíčového dodavatele softových programů pro své vlastní interní talenty jsem přesvědčena, že již nyní máte ve výběru jasno. Pokud bych však mohla ještě jakkoliv podpořit, neváhejte se na mě obrátit na uvedených kontaktech. 

 

 

Diskuze k článku

Obor

Metoda

Norma

Vojtěch Bednář

Vojtěch Bednář

Poradenství (poradce), Management, Komunikace (Public Relations), Marketing,…

Petr Hlušička

Petr Hlušička

Psychologie/Terapie, Lidské zdroje, Management

Jiří Střelec

Jiří Střelec

Poradenství (poradce), Kvalita - Systémy řízení (ISO), Management, Duchovní…

Pavel Trvaj

Pavel Trvaj

Kvalita - Systémy řízení (ISO), Management, Bezpečnost a PO, Certifikace,…

Poradci

Myšlenky poradce

„Poradce urychluje řešení problémů na vyšší úroveň kvality“ více >>

Jiří Střelec Jiří Střelec

Poradce je většinou člověk, který se danou problematikou zabýval dříve a hlouběji než jeho zákazník. Má již větší zkušenost a příklady z praxe včetně jejich výsledků. To je důvod, proč může urychlit řešení problémů zákazníkovi na kvalitativněji vyšší úrovni. 

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace