www: www.cz-okna.cz

Osoba: Lubomír Spurný, majitel

Popis: Představitel vedení pro kvalitu, reporting, audity, marketing, komunikace, ISO 9001, strategie, analýza rizik

Poradce: Jiří Střelec

1. Vybudování efektivního systému řízení, příprava na certifikaci dle ISO 9001/2000, motivační systém pracovníků, příprava informačního systému.
2. zainteresování všech pracovníků na metrikách procesů zefektivnění práce subdodavatelských firem. To vše s cílem udržet finanční růst firmy.