www: 3eprojekt.cz

Osoba: Bc. Šárka Macurová

Popis: Efektivní nastavení kapacit pracovních pozic včetně účtárny nového modelu fungování.

Poradce: Marcela Basovníková

Naučit vedoucí analyzovat a nastavit optimálně kapacity pracovních pozic. Navrhnout efektivní strukturu útvarů financí a majetku. Posílit individuální rozvoj manažerských kompetencí mentoringem.