www: www.pribor.eu/obcan/

Osoba: JUDr. Rostislav Michálek, tajemník městského úřadu

Popis: Provedení personálního a kapacitního auditu s cílem optimalizovat vytížení pracovníků, týmů | odborů a navrhnout doporučení pro neefektivní aktivity.

Poradce: Jiří Střelec

Předmětem spolupráce bylo provedení personálního a kapacitního auditu Městského úřadu Příbor s 58 pracovníky a následující poradenské a analytické práce, a to zejména prověření zatíženosti všech pracovníků úřadu, za součinnosti tajemníka MÚ a vedoucích odborů.