www: www.barum.cz

Osoba: Martin Mušínský

Popis: Rozvinout přirozené dovednosti manažerek a získat přínosy pro praktické fungování ve společnosti Continental. Podpořit vznik synergie.

Poradce: Jiří Střelec

Motivovat a rozvinout manažerské dovednosti vybraných talentovaných manažerek z celé ČR. Nastartovat přirozený způsob rozvoje talentu vlastním poznáním. Najít cestu optimálního rozvoje manažerek v leaderky. Získat přínosy a zlepšení pro praktické fungování společnosti Continental, podpořit přirozenou výměnu zkušeností mezi lokalitami a vytvořit synergické efekty.