Slovník pojmů

Slovník v našem pojetí (poradců - odborníků z praxe) slouží k tomu, aby čtenář se dověděl, jak má daný pojem nebo cizí slovo chápat. Co je jeho podstatou a jak jej má následně používat v daném oboru nebo metodě. 

Paretovské optimum

Paretovské optimum ukazuje rovnovážný stav společnosti, kdy žádný jedinec nebo skupina již nemůže dosáhnout…

Paretova analýza, diagram, metoda

Paretův princip

Paretův princip definoval Vilfred Pareto, italský ekonom. Přišel na to, že 80% majetku Itálie je v držení 20%…

Paretův diagram, paretovo pravidlo, optimum

Personální audit

Personální audit je audit, který systémově zjiš'tuje zda pracovníci jsou vhodní pro vykonávání dané…

personální audit, pracovní pozice, kvalifikace, odborná

Podnikatelský záměr

Podnikatelský záměr je plán, představa podnikání. Jedná se o popis aktivit, produktů a způsobů …

strategické cíle, plán, investor

poradce

Poradce je osoba, která svými zkušenostmi, znalostni poskytuje odborné rady a hledá optimální způsoby řešení…

poradce, rada, řešení, problém, zákazník

poradce ISO

Poradce ISO je odborník, který pomáhá do praxe zavádět, udržovat systémy a požadavky mezinárodních norem ISO…

poradce ISO, ISO 9001, efektivita, přidaná hodnota, ISO

Poradce Vlastní cesty

Poradce Vlastní cesty je člověk, který má praktické zkušenosti ve svém oboru (více oborech) a který hledá pro…

poradce, cesta, řešení, pomoc, životní rozvoj

poradenství

Poradentsví je obor specializující se na pomoc lidem při řešení jejich problémů a rozvoji jejich osobních…

poradenství, poradce, poradce vlastní cesty, pomoc

Porterův model

Porterův model je metoda určená ke zhodnocení tlaků působících na firmu z tržního prostředí. Hodnotí se tlak,…

analýza trhu, konkurence, rivalita

PPC reklama

PPC reklama znamená Pay per click, což znamená platba za kliknutí. V praxi to funguje tak, že inzerent…

ppc, reklama, platba za klik, pay per click, internet

preventivní opatření

Preventivní opatření - je opatření, které předchází potenciálním nežádoucím jevům. Jeho cílem je odstranit…

preventivní opatření, nápravné opatření, ISO 9001

priorita

Priorita je vyjádření pro to, co je důležitejší, je třeba přednostně vyřídit. Prioritou se označují např.…

time management, priorita

Proces

Proces je soubor činností, které mění vstupy na výstupy za využití zdrojů. Výstupy z procesu se většinou opět…

co je to proces, činnosti, vstupy, výstupy, ISO

procesní přístup

Procesní přístup je aplikování systému procesů v organizaci s jejich identifikováním a vzájemným propojením.…

procesní přístup, proces, vzájemné působení, vazba

Projekt

Projekt je cílené, systematické zavedení velké změny, nového produktu, procesu, činnosti v předem určeném…

project management, změna

Přezkoumání (review)

Přezkoumání – činnost prováděná k určení vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti předmětu přezkoumání k…

Přezkoumání (review), dosažení cíle, vhodnost

Public Relations

Public relations (vztahy/vazby s veřejností) jsou techniky, metody a nástroje, pomocí kterých firma nebo…

public relations, povědomí, veřejnost, komunikace

Obor

Myšlenky poradce

„"Kámen nerozbiješ silou, ale neustálým dopadáváním"“ více >>

Marcela Basovníková Marcela Basovníková

Ať děláte co děláte, stále se Vám nedaří dosáhnout toho, po čem opravdu toužíte. Neustále se snažíte a výsledky, které by vykazovaly rostoucí trend, pořád nikde. Přepadá Vás skepse a chcete to zabalit? S chladnou hlavu, trpělivostí a odhodláním je však možné vybrat si i jinou cestu. V prvé řadě je nutné velmi důkladně zanalyzovat předešlé chyby, v druhé řadě si pak připustit, že ne vždy na všechno stačíte sám. Od toho jsou odborníci a poradci, kteří pomohou najít správnou cestu ven a předcházet někdy zbytečnému neúspěchu. Na konci této společné cesty pak čeká velká odměna. Vaše spokojenost..

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace