Slovník pojmů

Slovník v našem pojetí (poradců - odborníků z praxe) slouží k tomu, aby čtenář se dověděl, jak má daný pojem nebo cizí slovo chápat. Co je jeho podstatou a jak jej má následně používat v daném oboru nebo metodě. 

SEO

SEO (Search Engine Optimization) - jedná se o způsob přípravy, práce a vedení webových stránek tak, aby…

seo, optimalizace, internet, vyhledávač, klíčové slovo

Schvalování

Definice schvalování – formální vyjádření souhlasu s návrhem nebo potvrzení, že osoba nebo předmět splňují…

schvalování, souhlas, podpis, potvrzení, elektronický

SIPOC

SIPOC je jednoduchá metoda pro popis procesů. Velká písmena jsou názvy anglických slov, která se používají v…

popis procesů, vstupy, výstupy, vztah dodavatel -

Sledovatelnost (traceability)

Sledovatelnost – schopnost vysledovat historii, použití nebo umístění toho, co je předmětem našeho zájmu

sledovatelnost, zpětně zjistit, použití, systém ISO

Sociální síť

Sociální síť je internetová platforma, médium pro setkávání a komunikaci lidí se stejným nebo podobným zajmem…

sociální síť, sociální skupina, zájem, internet, profil

Stakeholders – zájmové skupiny

V angličtině označované jako stakeholders v češtině někdy jako zájmové skupiny jsou různé subjekty,…

stakeholder, zájmová skupina, investor

SWOT

SWOT analýza - analýza pro odhalení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb daného subjektu. SWOT…

analýza SWOT, matice SWOT, příležitost, hrozba

synergický efekt

Synergický efekt je výsledek, který je větší než součet účinku zapojených složek, účastníků do aktivit ve…

synergie, vazba, pozitivní myšlení, synergický efekt

Synergie

Synergie označuje aktivity a jevy, kdy dochází k tomu, že celkový výsledek je větší než prostý součet…

kreativita, vazba, pozitivní myšlení, synergický

systém kvality

Systém kvality je soubor procesů, pravidel, postojů, politik, které firma potřebuje pro výrobu kvalitních…

kvalita, systém, proces, iso 9001

školení

Školení je způsob předávání informací a znalostí účastníkům školení. Cílem je získat nové znalosti. V…

školení, znalost, informace, dovednost

Štíhlá výroba

Štíhlá výroba je filozofie, metoda efektivní výroby, kde nedochází ke zbytečným ztrátám. Cílem je vyrábět v…

snižování zásob, kontrola kvality, rušení čekání

Obor

Myšlenky poradce

„S každou nově nabytou dovedností, roste naše moc.“ více >>

Jiří Střelec Jiří Střelec

Moc, která může přinášet prospěch nejen nám samotným, ale i ostatním. Používejme našich dovedností obezřetně.

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace