ČSN EN ISO/IEC 17000 je mezinárodní norma Posuzování shody - Slovník a základní principy