Kompetence

datum publikace 11.05.2019

Kompetence je způsobilost pracovníka provádět potřebné aktivity. Schopnosti a dovednosti, které umožňují zvládat nejrůznější pracovní i ne-profesní situace. Jedná se tak o předpoklady pro úspěšné zvládnutí konkrétních situací nebo činností spojených s pracovních pozicí. Vhodně vybrané kompetence nám mohou pomoci správně a konkrétně pojmenovat naše požadavky na danou pozici. 

Chci-li j esprávně určit, musím napřed znát, které aktivity potřebuji, způsob, jakým mají být vykonané. Pak vybírám vhodného pracovníka na realizaci daných činností.

Do kompetenci patří 

 • kvalifikace - získává pracovník studiem (ve škole, na školení, samostudiem,...) patří sem teoretické:
  • informace
  • znalosti
 • odborná způsobilost - získává pracovník praxí (doba po kterou je reálně vykonával nebo řídil) patří sem schopnost reálně dané aktivity udělat: 
  • zkušenosti 
  • dovednosti 
 • charakter - jde o povahové rysy, které jsou částečně člověku dané, získané výchovou, ..., patří sem např: 
 • charakterové vlastnosti
  • postoje
  • motivace 

Všechny tyto kategorie utváří odpovědnost pracovníka řádně vykonat danou práci. S odpovědností úzce souvisí i pravomoc, kterou pracovníkovi mohu dovolit. Napřed se ujistěte, že pracovník je schopen a pak mu umožněte pravomocí jistý stupeň volnosti, nebo rozhodování.

Obor

Myšlenky poradce

„Nedáme-li pracovníkům informace, seženou a vymyslí si je sami.“ více >>

Jiří Střelec Jiří Střelec

Žijeme sice ve světě přehlceného informacemi. Přesto lidé baží po informacích, které potřebují nebo chtějí pro svou práci, osobní život. Pokud jim informace, zvláště v konfliktních situacích nebo krizových, nedáme, vyvinou úsilí je získat nebo si je domyslet. Samozřejmě to udělají s ohledem na jejich znalosti a zájmy. Mnohem lepší je informace přirozeně poskytovat. Vždy existují vhodné informace ke komunikaci. 

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace