Slovník pojmů

Slovník v našem pojetí (poradců - odborníků z praxe) slouží k tomu, aby čtenář se dověděl, jak má daný pojem nebo cizí slovo chápat. Co je jeho podstatou a jak jej má následně používat v daném oboru nebo metodě.

Insolvence

Insolvence je stav, kdy firma nebo jiný dlužník není schopen splácet své závazky ačkolliv splácet chce. Jde…

Interim manažer

Interim manažer je manažer, kterého si firma najala na vyřešení náročného úkolu. Úkol, který by měla sama…

Krize

Krize, krizový stav je, když dochází k ohrožení bezpečnosti, existence firmy, života a zdraví, nebo know-how…

krizový management, krizové řízení

Krizový plán

Krizový plán je přehled opatření a postupů, která mají pomoci vyřešit aktuální krizi, krizový stav organizace…

krize, krizový management, krizové řízení

Informace z praxe do mého emailu

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie