Slovník pojmů

Slovník v našem pojetí (poradců - odborníků z praxe) slouží k tomu, aby čtenář se dověděl, jak má daný pojem nebo cizí slovo chápat. Co je jeho podstatou a jak jej má následně používat v daném oboru nebo metodě.

Krize

Krize, krizový stav je, když dochází k ohrožení bezpečnosti, existence firmy, života a zdraví, nebo know-how…

krizový management, krizové řízení

Krizový plán

Krizový plán je přehled opatření a postupů, která mají pomoci vyřešit aktuální krizi, krizový stav organizace…

krize, krizový management, krizové řízení

Informace z praxe do mého emailu

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie