Krize, krizový stav je, když dochází k ohrožení bezpečnosti, existence firmy, života a zdraví, nebo know-how firmy. Je to stav, který nejsme schopni běžnou prací a nástroji firmy zvládnout. Tedy pokud bychom dále pracovali podle schválených procesů a postupů, nedošlo by včas k napravení situace a ztráta by se dále prohlubovala, až by nastal konec firmy.

Krize může být: 

  • ztráta významných zákazníků 
  • klesání tržeb, zisku 
  • smrtelný úraz nebo poškození zdraví 
  • náhled neprodejný produkt 
  • únik know-how
  • pandemie 
  • narušení vztahů mezi týmy a nárůst neshod 
  • ….