Slovník pojmů

Slovník v našem pojetí (poradců - odborníků z praxe) slouží k tomu, aby čtenář se dověděl, jak má daný pojem nebo cizí slovo chápat. Co je jeho podstatou a jak jej má následně používat v daném oboru nebo metodě.

ISO 27000 Systémy řízení bezpečnosti…

ISO 27000 je mezinárodní norma definující základní pojmy pro systém bezpečnosti informací (ISMS). Zároveň…

slovníku ISMS, ISO 27000, rizika informaci

ISO/IEC 27001 - Systém bezpečnosti…

ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systém řízení bezpečnosti informací - je…

kybernetická bezpečnost, informace, incident

Informace z praxe do mého emailu

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie