Mentoring je velmi často používaná rozvojová metoda, jak předávat znalosti a zkušenosti od zkušenějších (mentora) méně zkušenějším (mentee). Hlavní předpoklad pro účinný mentoring je otevřenost, naslouchání a ochoa se učit ze strany mentee. 

Velmi často se mentoring používá při zapracování nových vedoucích nebo manažerů na novou pozici nebo rozvoj specialistů. Nepoužívá se na rutinní záležitosti, které lze běžně školit.

Mentor stínuje nebo se spolupodílí na aktivitách s mentee. Dost často se tomu říká stínování.

Jak probíhá mentoring:

  • vydefinotvání oblasti pro mentoring
  • odhad schopností mentee
  • stanovení cílů a výstupů
  • získávání a ověřování důvěry mentora a mentee
  • způsob mentorování a dosažení cílů
  • ověření nových schopností
  • zhodnocení výsledků

Vlastní cesta pro mentoring i koučink používá vlastní tzv. znalostní linie. Linie obsahují specifický postup, jak efektivně předat znalosti a dosáhnout nových návyků. Slouží i jako metodický nástroj pro mentora.