Slovník pojmů

Slovník v našem pojetí (poradců - odborníků z praxe) slouží k tomu, aby čtenář se dověděl, jak má daný pojem nebo cizí slovo chápat. Co je jeho podstatou a jak jej má následně používat v daném oboru nebo metodě.

Kapacitní audit

Kapacitní audit je audit, který zjiš'tuje zda vykonávané činnosti, nastavení systému, provozované procesy…

kapacitní audit, kapacita pracovníků, výkonnost

Mentee

Mentee je osoba ochotna se vzdělávat, rozvíjet a učit se od zkušenějších mentorů. Má zájem poznat vlastní…

mentoring, mentor, stinovani

Mentor

Mentor je uznávaná a zkušená osoba s praxí. Má společenské nebo firemní postavení a plní roli rádce, partnera…

mentoring, mentee, uceni

Mentoring

Mentoring je velmi často používaná rozvojová metoda, jak předávat znalosti a zkušenosti od zkušenějších …

metor, mentee, zkusenost

poradce

Poradce je osoba, která svými zkušenostmi, znalostni poskytuje odborné rady a hledá optimální způsoby řešení…

poradce, rada, řešení, problém, zákazník

poradce ISO

Poradce ISO je odborník, který pomáhá do praxe zavádět, udržovat systémy a požadavky mezinárodních norem ISO…

poradce ISO, ISO 9001, efektivita, přidaná hodnota, ISO

Poradce Vlastní cesty

Poradce Vlastní cesty je člověk, který má praktické zkušenosti ve svém oboru (více oborech) a který hledá pro…

poradce, cesta, řešení, pomoc, životní rozvoj

poradenství

Poradentsví je obor specializující se na pomoc lidem při řešení jejich problémů a rozvoji jejich osobních…

poradenství, poradce, poradce vlastní cesty, pomoc

Smysl života

Smysl života je vlastně pochopení vlastního životního snažení. Kam se můj život ubírá a proč. Jakých cílů…

smysl života, cíl, kdo jsem

Informace z praxe do mého emailu

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie