Slovník pojmů

Slovník v našem pojetí (poradců - odborníků z praxe) slouží k tomu, aby čtenář se dověděl, jak má daný pojem nebo cizí slovo chápat. Co je jeho podstatou a jak jej má následně používat v daném oboru nebo metodě.

Kapacitní audit

Kapacitní audit je audit, který zjiš'tuje zda vykonávané činnosti, nastavení systému, provozované procesy…

kapacitní audit, kapacita pracovníků, výkonnost

Informace z praxe do mého emailu

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie