Firemní strategie rozhoduje, zda naplníte vlastní byznysový plán a dosáhnete svého vysněného úspěchu nebo se budete potácet v problémech a dluzích. Připrava strategie je dlouhý a řízený proces. Proces kterým vás naši specialisté provedou, abychom společně našli nejkratší, nejlevnější a nejryhlejší cestu k vašim firemním výsledkům. Pomůžeme vám od analýzy současného stavu přes hledání strategicky nejlepší cesty až po komunikaci a zapojení zaměstnanců.

 

Každá firma je jiná. Nachází se v jiném stavu. Níže jsou klíčové oblasti přípravy firemní strategie, kterými Vás provedeme. Naši specialisté vás celým procesem strategie provedou, vše vysvětlí a společně s vámi připraví. Podíleli jsme se na přípravě strategie u malých, středních až korporátních firem.

Kdy připravit firemní strategii

Chcete jít nejkratší cestou ke své vizi, svému úspěchu? Právě to je ten správný okamžik. Než začnete utrácet první peníze, vezměte "tužku a papír" a připravte strategii. Situace, kdy je vhodné připravit strategii jsou:
 • založení firmy
 • podnikatelský záměr
 • nová vize, koncept k realizaci
 • nový produkt, portfólio produktů
 • nový projekt
 • zavádění velké změny - odkaz na Change management
 • hledaní úspor vlastních zdrojů
 • touha zavést vlastní myšlenky do života
 • aktuální strategie nefunguje
Našli jste se v některé z těchto situací, pak čtete dál nebo se poraďte se specialistou na strategie.
 

Strategické firemní - herní pole

Nejprve si vymezíme vlastní unikátní strategické herní pole. Jde o to, co patří do vaší firmy a co je okolo vás. Co nejvíce ovlivňuje váš byznys. Jaké oblasti řídíte a jaké vás ovlivňují. Popišeme si spolu s lidmi, kteří oblastem rozumí, v jakém skutečném stavu se nacházíte. Budeme vám klást náročné otázky, které odhalí nejen stav, ale i potenciál vaší firmy. Potenciální oblasti jsou:
 • Produkty a služby
 • Obchod a zákazníci
 • Výroba
 • Technologie
 • Systém a infrastruktura
 • Lidé
 • ..
Nenechte se ukolébat obecností těchto řízených oblastí. Důležití je jejich podstata a smysl pro podnikatelský záměr a vaši vizi. U každé zvolené oblasti si definujeme konkrétní a měřitelní parametry.

Můžeme využít model Canvas nebo jen logické myšlení. V každém případě použijeme vizuální modelování, usnadní vám si klíčové informace snadněji zapamatovat a vysvětlit je i kolegům.


SWOT analýza - klíčové faktory vlastního úspěchu

Znáte své herní pole a víte, co obsahuje? Pak je nejvyšší čas v něm najít, co jsou vaše silné stránky, slabé stránky. Stále je to málo! Je třeba si definovat příležitosti nebo hrozby, které vám vaše externí prostředí nabízí nebo hrozí.
Zpracujete-li SWOT analýzu, odhalíteklíčové faktory svého úspěchuna kterých můžete stavět další úspěch firmy. Podle výsledků společně určíme správnou strategii, kterou SWOT analýza nabízí
 • MAX-MAX strategie- maximalizací silných stránek – maximalizovat příležitosti
 • MIN-MAX strategie- minimalizací slabých stránek – maximalizovat příležitosti
 • MAX-MIN strategie- maximalizací silných stránek – minimalizovat hrozby
 • MIN-MIN strategie- minimalizací slabých stránek – minimalizovat hrozby
Jsem jediní v České republice, kteří používají unikátní kombinaci na vyhodnocení SWOT analýzy. Rádi vás ji naučíme a aplikujeme na vaši firmu. Oddělíme tak falešné představy od prakticky použitelných faktorů úspěchu.
 

Model Strategie

Naučíme vás velmi jednoduchý a účinný model, způsob, jak připravit firemní strategii. Před lety Jiří Střelec připravil model, který ověřil v desítkách firem. Model, který dokáže po krátkém vysvětlení používat každý pracovník firmy. Model, který můžete používat další roky pro řízení celo-firemní strategie nebo jen strategie oddělení nebo týmu.
Model Vás přivede od současného stavu do vysněné vize a měřitelných výsledků. Navíc model strategie podporuje vznik synergie.
Společně bude hledat několik strategických cest jak dosáhnout nejrychleji - nejlevněji - s co nevyšší přidanou hodnotou vaší vize.
Nechte se provést specialistou na strategie a vytvořte krásnou vizuální strategii na které se vám bude chtít každý týden pracovat a sledovat jak se blížíte k naplnění svých cílů.