Klíčová slova

Normy

ISO 10006 Kvalita projektů

ČSN ISO 10006 ed. 2: Systémy managementu jakosti - Směrnice pro management jakosti projektů

Klíčová slova Klíčová slova Klíčová slova