Klíčová slova

Články

Analýza rizik bezpečnosti informací – kvalitativní nebo kvantitativní?

Dříve se rizika hledala ve výrobě, v procesech v lidech. Dnes jsou informace hlavní základ, díky kterému firmy mohou fungovat. Většina firem má všechny data a informace v datových skladech, cloudech, informačních systémech. Pokud dojde k omezení přístupu k datům, zastaví se klidně celá firma. Bezpečnost informací má dnes zásadní vliv na přežití firem. Zde vzniká nová potřeba analýzy rizik, která...

Slovník

ISO 27000 Systémy řízení bezpečnosti informací - Přehled a slovník

ISO 27000 je mezinárodní norma definující základní pojmy pro systém bezpečnosti informací (ISMS). Zároveň poskytuje přehled všech norem řady ISO 27 000 vč. jejich rozsahu a smyslu použití. 

Klíčová slova Klíčová slova Klíčová slova