Klíčová slova

Normy

ISO 20000-1 Informační technologie - Management služeb

ČSN ISO/IEC 20000-1: Informační technologie - Management služeb - Část 1: Požadavky na systém managementu služeb

Informace z praxe do mého emailu

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie