Klíčová slova

Specialisté

Tomáš Janů

Zaměřuji se na datovou analytiku, systémy pro agilní zpracování dat, reporting a s tím související prvky automatizace a digitalizace. Jsem specialistou na LEAN a jeho propojení s informačními technologiemi podniku, nejenom výrobního, ale také v oblasti služeb, bankovnictví, obchodu a zdravotnictví. Dokáži vytvářet dynamické simulace procesů i provozu a aplikovat do nich aktuální stav...

Nabídky

Automatizované administrativní procesy

Posláním každé organizace je dodávat kvalitní produkty, služby a také dosahovat zisku. Úspory a snižování nákladů jsou jednou z cest, jak mohou firmy dosáhnout vysokého výkonu. Zlatý důl úspor je schován ve zvyšování efektivity v administrativních a podpůrných činnostech. Začne-li firma pracovat digitálně a činnosti, u kterých nemusí být přítomen člověk, automatizuje, může uspořit...

Klíčová slova Klíčová slova Klíčová slova