Klíčová slova

Články

Jak se naučit opravdu autentickou komunikaci?

Skvěle jste si připravili řeč. Víte slovo od slova, logicky na sebe navazují a přesto vás lidé nerespektují. Tak to vás nebudou respektovat ani koně. Komunikace není jen o tom co říkáte, ale i o tom co vyzařujete. Jestli lidé nebo i koně z vás cítí něco jiného, než sdělujete slovy, přirozeně cítí, že je to jinak a vaše důvěryhodnost klesá. Nejlepší zrcadlo pro vaši komunikaci vám může nastavit...

Kurzy

Trénink autentického projevu a neverbální komunikace

Klíčem k úspěšné komunikaci je být autentický a uvědomovat si, že komunikace není jen o slovech, ale také o tom, co vyzařujeme. Má Vaše manažerská komunikace dostatečně silnou autenticitu, aby Vaši posluchači vše správně chápali a věřili Vašim záměrům? 

Klíčová slova Klíčová slova Klíčová slova