Klíčová slova

Specialisté

Tomáš Janů

Zaměřuji se na datovou analytiku, systémy pro agilní zpracování dat, reporting a s tím související prvky automatizace a digitalizace. Jsem specialistou na LEAN a jeho propojení s informačními technologiemi podniku, nejenom výrobního, ale také v oblasti služeb, bankovnictví, obchodu a zdravotnictví. Dokáži vytvářet dynamické simulace procesů i provozu a aplikovat do nich aktuální stav...

Články

Automatizace a digitalizace: zkušenosti s automatickým hodnocením produktivity

Hodnocení produktivity - jedna ze základních aktivit a jeden ze základních údajů, který využíváme při stabilizaci procesů, zvyšování výkonnosti, plánování a kontinuálním zlepšování. Abychom byli schopni údaj o aktuální reálné produktivitě efektivně využívat, musíme si být jisti, že měříme správná data a analyzujeme je správným způsobem. Na základě tohoto údaje jsme schopni identifikovat související...

Automatizace workflow provádění auditů - případová studie

Audity, jako důležitá součást kontroly a rozvoje organizací, jsou nám všem důvěrně známé. Existuje jich celá řada, od auditů systémů řízení, bezpečnosti informací, BOZP, až po audity provozního charakteru, jako jsou 5S a lean audity. Automatizovat workflow lze u všech prováděných auditů a to ať jsou prováděny interně anebo externě. Benefity, které z automatizace plynou nabývají na významnosti s...

Digitalizace a automatizace musí mít respekt k lidem a firemní kultuře

Většina manažerů se již potkala s pojmem Industry 4.0 jehož velkou součástí je také automatizace, digitalizace a automatický sběr a zpracování dat. Soustředění se na technickou stránku rozvoje organizace v tomto směru je jistě tím, co bylo v posledních letech hlavní otázkou při mnohých setkáních a konferencích s klíčovým tématem rozvoje výrobních společností. Jste však připraveni na to, jaké...

Nabídky

Odhalte plný potenciál MS Teams

Microsoft Teams je daleko více než náhrada Skypu! Jde o komplexní aplikaci zaměřenou na spolupráci, která pomáhá odstranit zbytečné činnosti spojené s hledáním souborů, emailů a informací. MS Teams dovolují systematické nastavení spolupráce při vedení zápisů z porad, delegování úkolů, sdílení souborů, reportingu a dalších každodenních činnostech. Orientace je rychlá a jednoduchá, první ve struktuře...

Automatizované administrativní procesy

Posláním každé organizace je dodávat kvalitní produkty, služby a také dosahovat zisku. Úspory a snižování nákladů jsou jednou z cest, jak mohou firmy dosáhnout vysokého výkonu. Zlatý důl úspor je schován ve zvyšování efektivity v administrativních a podpůrných činnostech. Začne-li firma pracovat digitálně a činnosti, u kterých nemusí být přítomen člověk, automatizuje, může uspořit...

Slovník

Power BI

Power BI je aplikace, která dokáže automaticky vytvářet reporty a vyhodnocovat KPI. Pomáhá při rozhodování, které je nezbytnou součástí managementu. Dovede jednoduše automatizovat rutinní činnosti a uspořit jak finanční prostředky, tak i kapacity zaměstnanců. 

Jidoka

Jidoka je sytém pro sledování výroby a její kvality. Smyslem je při vzniku jakékoliv neshody ihned reagovat a výrobu například zastavit, aby nevznikaly další následné chyby a nedostatky.

Kurzy, webináře

Jak uspořit s Power BI 

Představa, že na efektivní zpracování dat musíte mít speciální informační systém, nejlépe připravený na míru, je mylná. Většina firem a jejich zaměstnanců denně používá kancelářský balík Office / Microsoft 365. Máte jej? Pak máte přímo ve svých rukou jednoduchou, levnou cestu k automatizaci Vašich procesů a získání až milionových úspor. Provedeme...

AnyFactory Workshops

Zajímá Vás jak jednoduše měřit procesy? Jak data rychle a automatizovaně analyzovat? Jak vytvářet modely výroby, logistiky a služeb pracující s daty v reálném čase a schopné simulovat vizi budoucnosti? Jak si udržet a vyhledávat zaměstnance? Pak je tento workshop určen právě Vám!

Klíčová slova Klíčová slova Klíčová slova