Klíčová slova

Metody

Altmanův model

Analytický model odhadující finanční pozici firmy a včasnou predikci finanční tísně, bankrot.

Klíčová slova Klíčová slova Klíčová slova