Klíčová slova

Normy

ISO 10014 Ekonomika kvality

ČSN ISO 10014: Management kvality - Směrnice pro dosahování finančních a ekonomických přínosů

Klíčová slova Klíčová slova Klíčová slova