Klíčová slova

Články

Osobní finance

Porozumění osobním financím může rozhodnout o tom, zda se staneme bohatými nebo ne. Zda budeme závislý převážně na rozhodnutí zaměstnavatele a nebo se sami budeme rozhodovat co, kdy a jak v životě chceme.

Metody

Balanced Scorecard

Balanced Scorecard (BSC) - metoda pro strategické hodnocení výkonnosti firmy finanční i nefinanční. Využívá se pro tvorbu, zavedení i aktualizaci strategie, vyvážení požadavků zájmových skupin, pro rychlý a jasný přehled o podnikání. K hodnocení se využívají výkonnostní ukazatele KPI. Jedná se vlastně o měřitelný způsob dosahování strategie při dodržení principu příčina-následek.

Nabídky

Externí mzdová účetní

Chyby, které zaměstnanec vidí jako první, jsou chyby na výplatní pásce. Neočekávaná částka na výplatní pásce se sebou nese vždy nepříjemné vysvětlování, jak se to mohlo stát. Rozhořčení nad výpisem z účtu se nedá eliminovat a málo kdy na něj zaměstnanci zapomenou. Mzdy jsou velmi citlivá oblast všech společností, které mají byť jen jednoho zaměstnance.

Slovník

Balanced scorecard

Balanced scorecard (dále i BSC) je strategický managerský systém, který pomáhá převést strategii firmy do uchopitelných (konkrétních) plánů a měřítek. Pomáhá nastavit rovnováhu mezi jednotlivými firemními plány. Vytváří strategickou zpětnou vazbu s informací o úspěšnosti realizované strategie. Je to tedy praktický model měření výkonnosti firmy. 

Klíčová slova Klíčová slova Klíčová slova