Klíčová slova

Metody

Vývojové diagramy

Vývojové diagramy snadno umožní popsat průběh operací, činností, jejich souslednost nebo i základní vztahy mezi nimi. Snadno se tak každý proces nebo aktivity zprůhlední a zjednoduší. 

Informace z praxe do mého emailu

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie