Klíčová slova

Normy

ISO 10007 Management konfigurace

ČSN ISO 10007: Systémy managementu jakosti - Směrnice managementu konfigurace

Klíčová slova Klíčová slova Klíčová slova