Klíčová slova

Slovník

Metrologická konfirmace

Metrologická konfirmace – soubor úkonů požadovaných pro zajištění toho, aby měřicí vybavení bylo ve shodě s požadavky na jeho zamýšlené použití.

Normy

ISO 10012 Systém měření

ČSN EN ISO 10012: Systémy managementu měření - Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení

Klíčová slova Klíčová slova Klíčová slova