Klíčová slova

Články

Zákon o obchodních korporacích - novela 

Novela zákona o korporacích přináší změny, které je třeba zapracovat do společenských smluv a stanov. Vše musíte zapracovat do konce roku 2021. Navíc je třeba zapsat všechny změny do obchodního rejstříku a založit je do sbírky listin nejpozději do 30. 6. 2021.

Klíčová slova Klíčová slova Klíčová slova