Klíčová slova

Slovník

Mentor

Mentor je uznávaná a zkušená osoba s praxí. Má společenské nebo firemní postavení a plní roli rádce, partnera učitele pro méně zkušené kolegy nebo ty, kteří chtějí rozvíjet vlastní schopnosti a dovednosti. Tito učni se odborně nazývají mentee.

Mentoring

Mentoring je velmi často používaná rozvojová metoda, jak předávat znalosti a zkušenosti od zkušenějších (mentora) méně zkušenějším (mentee). Hlavní předpoklad pro účinný mentoring je otevřenost, naslouchání a ochoa se učit ze strany mentee. 

Klíčová slova Klíčová slova Klíčová slova