Klíčová slova

Slovník

Mentoring

Mentoring je velmi často používaná rozvojová metoda, jak předávat znalosti a zkušenosti od zkušenějších (mentora) méně zkušenějším (mentee). Hlavní předpoklad pro účinný mentoring je otevřenost, naslouchání a ochoa se učit ze strany mentee. 

Klíčová slova Klíčová slova Klíčová slova