Klíčová slova

Články

Mediace s mediátorem nebo s právníkem

U nás by ještě devět z deseti dotázaných při otázce na význam slova „mediace“ zakroutilo zamítavě hlavou. V zahraničí už je ale mediace pod běžně známým pojmem ADR (Alternative Dispute Resolution) uznávána jako důležitá metoda alternativního řešení konfliktů.

Informace z praxe do mého emailu

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie