Klíčová slova

Články

Nábor zaměstnanců - přijímací pohovor

Poznat skutečně přirozené dovednosti a motivaci kandidátů vyžaduje zaměřit na to, co opravdu prožili dělali. Na to jak myslí, v co věří a jaké mají zkušenosti. Sejmout roušku připravené pózy nebo personálními agenturami naučených postojů a odpovědí, vyžaduje netradiční přístup k pohovorů, změnit postup, připravit specifickou kombinaci otázek a praktických příkladů. Je třeba dostat kandidáta do situace,...

Informace z praxe do mého emailu

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie