Klíčová slova

Články

Fluktuace nemusí být problém

Rozšiřování kapacit a s tím související nábor nového personálu patří mezi top témata personalistů a managementu v současnosti. Lidi ale nestačí hledat, je potřeba je udržet. Co dělat, když odcházejí? Pomůžeme. 

Nabídky

Jak vychovat loajální zaměstnance, kteří tvoří mojí firmě zisk

Na praktickém semináři se naučíte, jak porozumět potřebám vašich zaměstnanců. Jen ti zaměstnanci, kteří jsou skutečně spokojení, jsou loajální a pro vaši firmu ziskoví. Každá firma může vylepšit interní systém a zvýšit tak svoje zisky.

Slovník

Motivace

Motivace je vnitřní rozhodnutí člověka (zaměstnance) něco dělat. On sám se rozhodl a chce vyvinout aktiivtu a realizovat své cíle, ideály a nebo uspokojovat své potřeby a zájmy. Má-li člověk silnou motivaci je to jeho zdroje energie, který ho žene v jeho aktivitách k rozvoji a dosahování cílů. 

Klíčová slova Klíčová slova Klíčová slova