Klíčová slova

Slovník

ISO 27000 Systémy řízení bezpečnosti informací - Přehled a slovník

ISO 27000 je mezinárodní norma definující základní pojmy pro systém bezpečnosti informací (ISMS). Zároveň poskytuje přehled všech norem řady ISO 27 000 vč. jejich rozsahu a smyslu použití. 

Klíčová slova Klíčová slova Klíčová slova