Klíčová slova

Metody

Mediace

Způsob pokojného řešení sporů dvou stran, kdy mediátor vstupuje do sporu jako zprostředkovatel. Mediátor je zkušený a prověřený specialista na metodu mediace. 

Klíčová slova Klíčová slova Klíčová slova