Klíčová slova

Normy

ISO 10017 Statistické metody

ČSN ISO/TR 10017: Návod k aplikaci statistických metod v ISO 9001:2000

Informace z praxe do mého emailu

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie