Klíčová slova

Slovník

Mentee

Mentee je osoba ochotna se vzdělávat, rozvíjet a učit se od zkušenějších mentorů. Má zájem poznat vlastní potenciál a rozvinout jej.

Klíčová slova Klíčová slova Klíčová slova