Klíčová slova

Slovník

Mentor

Mentor je uznávaná a zkušená osoba s praxí. Má společenské nebo firemní postavení a plní roli rádce, partnera učitele pro méně zkušené kolegy nebo ty, kteří chtějí rozvíjet vlastní schopnosti a dovednosti. Tito učni se odborně nazývají mentee.

Klíčová slova Klíčová slova Klíčová slova